Openingstijden Maandag tot vrijdag - 08:00-18:00 uur. Donderdag - 08.00-21.00 uur.
Bel ons Bij voorkeur in de ochtend (023) 5201250
Email ons fysiotherapie@quicknet.nl

Kinderfysiotherapie


Onze kinderfysiotherapeuten helpen uw kind met een optimale ontwikkeling. bij Fysiotherapie Velserbroek behandelen we kinderen van 0-16 jaar met diverse sensomotorische klachten.

Verwijzing en vergoeding

Ieder kind van 0-16 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

Bij verwijzing van huisarts of specialist en behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut zijn de eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen in principe verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. Het blijft raadzaam altijd even bij uw zorgverzekeraar te informeren voor de vergoedingen.

Klik hier voor een interview met Hans Ravensbergen, kinderfysiotherapeut.

Kinderen leren bewegen

Alle kinderen leren in hun jeugd bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Soms duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af: hierdoor doen kinderen te weinig motorische vaardigheden op. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Signalen bij baby’s

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. In veel gevallen zal de arts van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder een kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jong geleerd

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar lichamelijk en sociaal veel last van hebben. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Daar is soms wat hulp bij nodig.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen of zelfs angst hebben om te bewegen. Een kind kan veel moeite hebben met schrijven of stilzitten.

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Hoe werkt een kinderfysiotherapeut?

Is het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Wij behandelen kinderen van alle leeftijden met diverse sensomotorische klachten. De kinderfysiotherapeut helpt uw kind met een optimale ontwikkeling.

Onze kinderfysiotherapeuten zijn: Hans Ravensbergen en Arma Wondergem