Openingstijden Maandag t/m vrijdag - 08:00-18:00 uur.
Bel ons Bij voorkeur in de ochtend (023) 5201250
Email ons fysiotherapie@quicknet.nl

Kinderfysiotherapie

Klik hier voor een interview met Hans Ravensbergen, kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die specifiek gericht is op het behandelen en begeleiden van kinderen met motorische problemen of ontwikkelingsproblematiek. Het doel is om kinderen te helpen bij het verbeteren van hun motorische vaardigheden, zodat ze beter kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling, een aangeboren afwijking of een blessure. De behandeling kan bestaan uit oefeningen, spelletjes en advies aan ouders en verzorgers. Het is belangrijk dat de behandeling aansluit bij de leeftijd en interesses van het kind, zodat het plezier blijft houden in het bewegen.

Sensorische Informatieverwerkingstherapie
Sensorische informatieverwerkingstherapie is een vorm van therapie die wordt toegepast bij kinderen die problemen hebben met het verwerken van geluid, tast, visuele of vestibulaire prikkels. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen over of onder gevoelig zijn voor deze prikkels. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld gedragsproblemen, moeite met concentreren, slechte motoriek, angst en andere problemen.
Tijdens sensorische informatieverwerkingstherapie helpt de kinderfysiotherapeut het kind om te leren gaan met sensorische prikkels, zodat hun gedrag en functioneren zal verbeteren. Dit kan onder andere gebeuren door middel van spel en bewegingsoefeningen die de zintuigen stimuleren.

Kinderen van 0 tot 4 jaar
Kinderfysiotherapie bij kinderen tussen 0 tot 4 jaar richt zich op het observeren en stimuleren van de motorische ontwikkeling. De therapeut zal de motorische vaardigheden beoordelen met gestandaardiseerde testen en indien nodig behandelen met als doel om de ontwikkeling te bevorderen. Dit kan onder meer bestaan uit het stimuleren van de motoriek, het verbeteren van de spierkracht en spierlengte, het bevorderen van de symmetrie en het ondersteunen van de ontwikkeling van de zintuigen. De behandelingen zijn vaak speels en interactief, zodat het jonge kind plezier heeft en zich op zijn gemak voelt tijdens de sessies. Daarnaast zal de kinderfysiotherapeut ook advies geven aan de
ouders over hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen in het dagelijks leven. Het doel is om het kind te helpen bij het bereiken van zijn motorische mijlpalen en een gezonde ontwikkeling te bevorderen.

Klachten bij deze groep kinderen zouden kunnen zijn:
Voorkeurshouding
Sensorische informatie verwerkingsproblemen zoals overprikkeling
Motorische ontwikkelingsachterstand zoals, laat rollen, actief zitten, staan en los lopen
Problemen bij balans en stabiliteit zoals veelvuldig vallen.
Aandoeningen zoals neurologische aandoeningen of syndromen die invloed hebben op de motoriek

Schoolgaande kinderen
Kinderfysiotherapeuten kunnen schoolgaande kinderen helpen bij het verbeteren van hun motorische vaardigheden, houding, coördinatie en algehele fysieke gezondheid. Ze werken vaak samen met ouders, leerkrachten en andere zorgverleners om een passend behandelplan op te stellen om de klachten van het kind te verminderen.

Een kinderfysiotherapeut kan schoolgaande kinderen helpen bij verschillende klachten, zoals:
Motorische ontwikkelingsproblemen zoals moeite met het aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, springen etc.
Problemen met de fijne motoriek zoals moeite met het schrijven, knopen dichtmaken, knippen etc.
Houdingsproblemen zoals een afwijkende houding tijdens het zitten of staan.
Sensorische informatieverwerkingsproblemen zoals concentratieproblemen.
Coördinatieproblemen zoals moeite met het uitvoeren van complexe bewegingen.
Orthopedische klachten zoals sportblessures of botbreuken.
Pijnklachten die het functioneren van het kind in het dagelijks leven belemmeren.

Hoe werkt een kinderfysiotherapeut
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en om het kind en de ouders te begeleiden en adviseren. Middels een gesprek, de anamnese, zal de hulpvraag uitgevraagd worden. Daarna zal er een onderzoek plaatsvinden waarin door middel van gestandaardiseerde testen de kinderfysiotherapeut een volledig beeld krijgt van het probleem bij het bewegen. Daarna zal er samen met het kind en de ouders een behandelplan opgesteld worden.

Verwijzing en vergoeding
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken voor uw kind bij een kinderfysiotherapeut. Vanuit de basisverzekering worden per kalenderjaar 18 behandelingen vergoed. Voor kinderen is er geen eigen risico. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden nog extra behandelingen. Het aantal is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type aanvullende pakket.
Als uw kind een verwijzing heeft van een arts voor een chronische indicatie die voorkomt op de wettelijke lijst van chronische indicaties, dan worden de kinderfysiotherapie behandelingen onbeperkt vergoed.

Onze kinderfysiotherapeuten zijn: Hans Ravensbergen en Arma Wondergem