Openingstijden Maandag tot vrijdag - 08:00-18:00 uur. Donderdag - 08.00-21.00 uur.
Bel ons Bij voorkeur in de ochtend (023) 5201250
Email ons fysiotherapie@quicknet.nl

Sportfysiotherapie

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Lees deze pagina dan even door. Je vindt hier informatie over wat de sportfysiotherapeut voor je kan betekenen.

Kinderfysiotherapie

Ieder kind van 0-16 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

Ouderen

Fysiotherapie is er om mensen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren. Dit zijn meestal de normale activiteiten van het dagelijkse leven. Wanneer mensen ouder worden kunnen er problemen ontstaan waardoor iemand niet meer de dingen kan doen die eerder wel mogelijk waren.

Voeten

Binnen fysiotherapie wordt de voet vaak over het hoofd gezien. Terwijl het een belangrijk onderdeel is van ons lichaam; het zorgt voor beweging en draagt ons totale gewicht.

Manueeltherapie

De manueeltherapeut beoordeelt met specifieke bewegingen de gewrichten en op grond van de bevindingen kan een diagnose worden gesteld. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut een aantal vragen stellen waarna een lichamelijk onderzoek volgt.

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode waarbij spieren worden aangeprikt waardoor die snel en langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en is specifiek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie is een behandelconcept dat zich bezighoudt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied.

Methode van Mulligan

Behandelen volgens de inzichten van Brian Mulligan, betekent het pijnvrij toepassen van een behandeltechniek die direct resultaat oplevert.

Methode van Mulligan

Behandelen volgens de inzichten van Brian Mulligan, betekent het pijnvrij toepassen van een behandeltechniek die direct resultaat oplevert.

Sportfysiotherapie

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Lees deze pagina dan even door. Je vindt hier informatie over wat de sportfysiotherapeut voor je kan betekenen.

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode waarbij spieren worden aangeprikt waardoor die snel en langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en is specifiek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.

Welkom

Onze praktijk maakt deel uit van het Gezondheidscentrum Velserbroek. Dit betekent dat we onder één dak zitten met een meerdere zorgverleners, zoals huisarts, mensendieck-therapeut, logopedist,  diëtiste, het consultatiebureau en de thuiszorg.

Ons motto: Tijd voor u

De zorgverzekeraars proberen met uitgebreide  eisen voor verslaglegging inzicht te krijgen in de kwaliteit van de fysiotherapiepraktijken. Wij vinden echter dat een dossier dat voldoet aan de eisen van de verzekeraar,  niet automatisch betekent dat de kwaliteit van de behandeling goed is.

Wij steken onze tijd en energie liever in het behandelen van patiënten, dan in eindeloze administratie en vragenlijsten. Natuurlijk werken wij wel volgens de laatste richtlijnen en doen wij aan bij- en nascholing.

We denken dat ú zo beter af bent en wíj houden plezier in ons werk!

Verder hebben we als Gezondheidscentrum de Gezonde Krant voor verdere informatie.

Heeft u tips, vragen of opmerkingen? Laat het aan ons weten!

Indien u een klacht heeft en deze niet met de fysiotherapeut zelf wilt bespreken, dan kunt u een email sturen aan de praktijkhouders: fysiotherapie@quicknet.nl

Landelijke Database Fysiotherapie

De LDF is een initiatief van onze beroepsgroep voor fysiotherapeuten het KNGF.

In de LDF worden behandelgegevens verzameld. Deze gegevens worden, geanonimiseerd, gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Zo kunnen we van elkaar leren en de kwaliteit optimaliseren.

Fysiotherapie Velserbroek doet mee aan de LDF, uw fysiotherapeut zal altijd eerst toestemming vragen voor uw medewerking.

 

Onze Privacy Policy kunt u hier vinden.