Openingstijden Maandag t/m vrijdag - 08:00-18:00 uur.
Bel ons Bij voorkeur in de ochtend (023) 5201250
Email ons fysiotherapie@quicknet.nl

Sportfysiotherapie

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Lees deze pagina dan even door. Je vindt hier informatie over wat de sportfysiotherapeut voor je kan betekenen.

Manueeltherapie

De manueeltherapeut beoordeelt met specifieke bewegingen de gewrichten en op grond van de bevindingen kan een diagnose worden gesteld. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut een aantal vragen stellen waarna een lichamelijk onderzoek volgt.

Kinderfysiotherapie

Ieder kind van 0-16 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

Ouderen

Fysiotherapie is er om mensen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren. Dit zijn meestal de normale activiteiten van het dagelijkse leven. Wanneer mensen ouder worden kunnen er problemen ontstaan waardoor iemand niet meer de dingen kan doen die eerder wel mogelijk waren.

Voeten

Binnen fysiotherapie wordt de voet vaak over het hoofd gezien. Terwijl het een belangrijk onderdeel is van ons lichaam; het zorgt voor beweging en draagt ons totale gewicht.

Manueeltherapie

De manueeltherapeut beoordeelt met specifieke bewegingen de gewrichten en op grond van de bevindingen kan een diagnose worden gesteld. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut een aantal vragen stellen waarna een lichamelijk onderzoek volgt.

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode waarbij spieren worden aangeprikt waardoor die snel en langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en is specifiek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie is een behandelconcept dat zich bezighoudt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied.

Methode van Mulligan

Behandelen volgens de inzichten van Brian Mulligan, betekent het pijnvrij toepassen van een behandeltechniek die direct resultaat oplevert.

Methode van Mulligan

Behandelen volgens de inzichten van Brian Mulligan, betekent het pijnvrij toepassen van een behandeltechniek die direct resultaat oplevert.

Sportfysiotherapie

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Lees deze pagina dan even door. Je vindt hier informatie over wat de sportfysiotherapeut voor je kan betekenen.

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode waarbij spieren worden aangeprikt waardoor die snel en langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en is specifiek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.

Welkom

Onze praktijk maakt deel uit van het Gezondheidscentrum Velserbroek. Dit betekent dat we onder één dak zitten met een meerdere zorgverleners, zoals huisarts, mensendieck-therapeut, logopedist, diëtiste, het consultatiebureau en de thuiszorg.

Voor vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Let op: in het aanvullende Zilveren Kruis + pakket zit geen fysiotherapie.

 

Ons motto: Tijd voor u

De zorgverzekeraars stellen veel en hoge eisen aan onze dossiervorming, dmv uitgebreide verslaglegging en vragenlijsten. Wij vinden dat dit minder zou kunnen, maar we voldoen er wel aan. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van uw behandeltijd, daarom doen wij dit merendeel in onze eigen tijd. Wij vragen daar bij de intake wel eenmalig een vergoeding voor.

Wij steken onze tijd en energie graag in het behandelen van patiënten, wij werken volgens de laatste richtlijnen en doen aan bij- en nascholing.

Zo bent ú beter af bent en houden wij plezier in ons werk!

Informatie en opmerkingen

Als Gezondheidscentrum hebben we  de Gezonde Krant voor verdere informatie.

Heeft u tips, vragen of opmerkingen? Laat het aan ons weten!

Indien u een klacht heeft en deze niet met de fysiotherapeut zelf wilt bespreken, kunt u een email sturen aan de praktijkhouders: fysiotherapie@quicknet.nl

Landelijke Database Fysiotherapie

De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is een initiatief van onze beroepsgroep voor fysiotherapeuten het KNGF- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

In de LDF worden behandelgegevens verzameld. Deze gegevens worden, geanonimiseerd, gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Zo kunnen we van elkaar leren en de kwaliteit optimaliseren.

Fysiotherapie Velserbroek doet mee aan de LDF, uw fysiotherapeut zal altijd eerst toestemming vragen voor uw medewerking.

 

Onze Privacy Policy kunt u hier vinden.