Openingstijden Maandag t/m vrijdag - 08:00-18:00 uur.
Bel ons Bij voorkeur in de ochtend (023) 5201250
Email ons fysiotherapie@quicknet.nl

Algemeen

Deskundige van ons dagelijks bewegen

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken: het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt en als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van af weet is de fysiotherapeut: de deskundige op het gebied van ons dagelijks bewegen. Bij hen kunt u terecht voor behandeling van klachten maar ook om (toename van) klachten te voorkomen. Hieronder leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in zijn werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is.

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een verkeerde beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.

Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

ADVIES

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

BEHANDELING

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

BEGELEIDING

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit is om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen.
Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door oefeningen te doen en gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

U mag direct of met een verwijzing van een (huis) arts naar de fysiotherapeut.

De huisarts/specialist en fysiotherapeut wisselen geregeld onderling patiënten informatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

Verschillende soorten gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manuele therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie en ouderenfysiotherapie (geriatrisch fysiotherapie). Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden zoals orofaciaal, hoofdpijn, voetklachten, revalidatie na traumachirurgie en Covid revalidatie.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

U mag direct of met een verwijzing van een huisarts of specialist een afspraak maken voor fysiotherapie. De betaling is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Fysiotherapie valt niet onder de basis verzekering, dus u heeft een aanvullende verzekering voor fysiotherapie nodig. Er zijn uitzonderingen waarbij u terug kunt vallen op de basis verzekering, zoals enkele chronische ziektebeelden en na een operatie. Uw therapeut zal aangeven als dit het geval is.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.

Let op: het aanvullende Zilveren Kruis + pakket bevat geen fysiotherapie.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Een fysiotherapeut die zelfstandig patiënten behandelt moet ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie van het KNGF.

Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.

Bron: www.fysiotherapie.nl